Tag Archives: Yhteiskehittäminen

Rakentamisen laadun suurin virhe: konseptisuunnittelun laiminlyönti

Rakentamisen laatua ja yhteistyön voimaa tutkiessani olen törmännyt yhteen heikkouteen ylitse muiden: Erittäin harva kiinteistöjen parissa toimiva taho tuntuu ymmärtävän, mitä tarkoittaa konseptisuunnittelu. Termillä konsepti tarkoitetaan yleisesti käsitteellisellä tasolla olevaa suunnitelmaa, jonka on tarkoitus kuvata, mitä ylipäänsä ollaan tekemässä, mihin ollaan vaikuttamassa, ja millä keinoin vaikutus ajatellaan saavutettavan. Konseptisuunnittelun voisi määritellä projektin alussa olevaksi työvaiheeksi, Lue Lisää →

Yhteistyötä mutta millä päämäärällä?

Toiminnan sirpaleisuus ja yhteistyön puute nähdään usein syynä niin rakennusalan huonoon laatuun kuin loputtomaan riitelyynkin. Aliurakointiketjut mainitaan monesti laatua uhkaavaksi tekijäksi kuten myös suunnittelun pirstaleisuus. Toisaalta taas yhteistyön mahdollisuudet kustannussäästöihin on tajuttu esimerkiksi viime vuosina yleistyneissä allianssimalleissa. Yhteistyö on siis tärkeä asia, mutta millä keinoin sitä pitäisi lisätä? Onko yhteistyö ylipäänsä päämäärä vai keino jonkin Lue Lisää →