Referenssejä

Tampereen Yliopisto Johtamiskorkeakoulu Pinni A 5. kerros 

Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulun tiloissa muutettiin koppikonttori yhteisöllistä työkulttuuria tukevaksi monitilaympäristöksi.

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjät: Tampereen Yliopiston Johtamiskorkeakoulu

Hankkeessa uudistettiin Tampereen Yliopiston Pinni-rakennuksen 5. kerroksessa sijaitsevat Johtamiskorkeakoulun tilat. Tilojen muutostarve oli lähtöisin käyttäjien havaitsemasta ristiriidasta: henkilökunta halusi yhteisöllisempää työtapaa, mutta koppikonttorit ja suljettu kahvihuone estivät tehokkaasti yhteisöllisyyden syntymistä. Tiloille suunniteltiin kokonaan uusi konsepti käyttäjälähtöisen työpajasuunnittelun avulla. Konseptisuunnitteluvaihe kesti maaliskuusta toukokuuhun, jonka jälkeen käyttäjät olivat muodostaneet selkeän tahtotilan siitä, millaista toimintaa tilojen tulisi tukea, ja millaiseksi tiloja ei saisi muuttaa. Kun tavoite oli selvillä ja selkeästi ilmaistu, oli suunnittelijoiden helppo laatia tarpeita vastaava suunnitelma. Hyvin selvitetyt tarpeet ja tavoitteet mahdollistivat sen, että käyttäjän toimintaa palvelevat muutokset saatiin aikaan suhteellisen vähäisillä rakennustöillä. Kun tilat otettiin käyttöön kesän jälkeen, oli hankkeen budjetista vielä kolmannes jäljellä, vaikkei budjetti alun alkaenkaan ollut järin suuri! Fiksut ratkaisut vastasivat kuitenkin hyvin käyttäjän tarpeisiin, ja kun käyttöönoton myötä saatiin lisää tietoa tarpeista, oli budjetissa varaa vastata vielä niihinkin. Tiloissa tehtiin täydentäviä muutostöitä vielä joulun tienoilla, ja vuoden 2017 alkaessa tilat olivat nyt tiedossa olevien käyttäjien tarpeiden näkökulmasta valmiit. Hankkeessa kokeiltiin uudenlaista rakennusprojektin vaiheistusta, jonka tarkoituksena oli vastata pienemmillä kustannuksilla suurempaan määrään asiakkaan tarpeita. Kokeilusta saatiin rohkaisevia kokemuksia osallistavan suunnittelun prosessien jatkokehitykseen.

Tampereen Yliopisto Harjoitustoimitus

Harkkari kollaasi 3

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjät: Tampereen Yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT)

Hankkeessa uudistettiin Tampereen Yliopiston päärakennuksessa sijaitseva harjoitustoimitus eli harkkari. Tilat olivat edellisen kerran remontoitu vuonna 2006, mutta median alan rajusti muuttunut toimintaympäristö asetti journalismin opetukselle sellaiset muutospaineet, että uudistus nähtiin välttämättömänä. Harjoitustoimitus onkin hyvä esimerkki tilamuutosprojektista, jossa tiloilla pystytään oleellisesti tukemaan uusia toiminnan vaatimuksia. Sumplian rooli hankkeessa oli fasilitoida hankekehitysvaihe Sumplian työpajametodia hyödyntämällä, huolehtia optimoivasta suunnitteluprosessista käyttäjän tarpeiden palvelemiseksi, huolehtia rakennuttamisen ja valvonnan tehtävistä sekä suunnitella sujuvaa käyttöönottoa palveleva käyttökoulutusprosessi.

Lue käyttäjien mielipiteitä Utain-verkkolehden sivulta 6

Juttu Tampereen Yliopiston nettisivuilta 

Turun Yliopiston Oppimisympäristöjen kehittäminen

WP_20141028_007 WP_20141028_005

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjät: Turun Yliopiston Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kauppakorkeakoulu ja Kirjasto

Hankkeessa uudistettiin tiloja sekä Educarium että Kauppakorkeakoulu -rakennuksissa. Tavoitteena oli luoda oppimisympäristöjä, jotka toisaalta tukevat nykyaikaista oppimiskäsitystä, jossa etenkin ryhmätyötilojen tarve korostuu, ja toisaalta mahdollistavat paremmin nykyaikaisen oppimisteknologian käytön. Sumplian rooli hankkeessa oli fasilitoida hankekehitysvaihe Sumplian työpajametodia hyödyntäen, huolehtia käyttäjän hyödynnettävyyttä optimoivasta suunnitteluprosessista ja huolehtia rakennuttamisen ja valvonnan tehtävistä.

Katso video Educariumin uusista oppimisympäristöistä:

 http://www.youtube.com/watch?v=pfhih0UjyFE

Jyväskylän Yliopisto Musica – uusi kampusolohuone

WP_20141002_004

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjät: Jyväskylän Yliopiston Musiikin Laitos ja etenkin sen opiskelijat

Hankkeessa oli kyse tilamuutosprojektista, jolla pois muuttaneen lounaskahvilan jättämästä tyhjästä tilasta haluttiin saada aikaan monipuolisia oppimisympäristöjä musiikin opetuksen ja esittämisen tarpeisiin. Hankesuunnittelussa käytettiin Charrette-yhteisluomisen menetelmää, jolla saatiin aikaiseksi kunnianhimoinen visio ja suunnitelma siitä, miten kohteena olevaa tilaa voidaan hyödyntää. Sumplian rooli hankkeessa oli toimia hankekehitysvaiheessa rakentamiskustannusten ja toteutettavuuden asiantuntijana sekä suunnittelevaiheessa käyttäjän hyödynnettävyyttä optimoivan suunnittelun ohjaajana.

Lue lisää suunnitteluprosessista ja sen lopputuloksesta:

https://www.jyu.fi/rakentaminen/ajankohtaista/2014/10-2014/musican-uusi-kampusolohuone-avattiin-2.10

https://www.jyu.fi/tiedonjyva/tapahtumat/uusi-oppimistila-on-taynna-mahdollisuuksia/view

Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksen Language Garden

Asiakas: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Käyttäjät: Itä-Suomen Yliopiston Kielikeskus

Hankkeen lähtökohtana oli uudistaa vanhat kielistudiomaiset tilat palvelemaan nykyistä käsitystä kielten oppimisesta keskustelun ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kautta mekaanisen sanojen ja lauserakenteiden toistelun sijaan. Sumplian rooli hankkeessa oli toimia hankekehitysvaiheessa rakentamiskustannusten ja toteutettavuuden asiantuntijana.