Oletko yrittäjyyden puolella vai sitä vastaan?

Viimeaikoina käydyt monenkirjavat keskustelut ”yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisesta” ja ”PeeKooYritysten kyvystä synnyttää työpaikkoja” sekä välillä jo vihapuhetta lähentelevät kirjoitukset ”veropakolaisista” pistivät minut yrittäjänä pohtimaan, että mitä on todellinen aito yrittäjämyönteisyys ja miten sen erottaa näennäisestä populistisesta höttöpuheesta. Päädyin seuraavaan viiden kohdan listaan, jolla kukin voi suhteellisen helposti testata oman yrittäjämyönteisyytensä. Katso monestako väitteestä olet samaa mieltä:

  • Et voi olla yrittäjän ja yrittäjyyden puolella mutta yritystä vastaan, sillä yrittäjä ei erota sitä, toimiiko hän yrityksensä nimissä vai omissa nimissään. Vastaavasti yritykseen ja sen toimintaan kohdistuva kritiikki kohdistuu väistämättä myös yrittäjään, ainakin yrittäjän näkökulmasta katsottuna. Yrittäjä siis pitää henkilökohtaisesti itseään kohtaan suunnattuna kritiikkinä myös omien työntekijöidensä työn suorittamista koskevaa kritiikkiä.
  • Et voi olla pienyrittäjien puolella mutta suuryrittäjiä vastaan, sillä vastustamalla suuryrittäjiä vastustat samalla pienyrittäjän haavetta olla joskus suuryrittäjä. Yrittäminen on kovaa työtä, ja aina välillä yksi ainoita asioita, joka kannustaa jaksamaan, on haave luoda yrityksestä jotakin suurta ja merkittävää. Henkisesti pienyrittäjä ei tee eroa itsensä ja suuryrittäjän välillä, joten muiden tekemä ero on keinotekoinen.
  • Et voi olla yritysten työllistämisvaikutuksen puolella mutta voittojen hankintaa vastaan, sillä jokainen yritys tarvitsee toimiakseen tehtävän, jolla palvella asiakkaitaan, ja jota voi toteuttaa kannattavasti. Jos tästä ei synny voittoa, jota toisaalta voi jakaa omistajille, ja jolla toisaalta voi kehittää yritystä, ei toiminta voi jatkua pitkäjänteisesti. Jos yrittäjien motivaatiota voittojen hankintaan syödään, syödään aina samalla myös motivaatiota työllistämiseen. Voitot ja uudet työpaikat ovat yrittäjän näkökulmasta vain seurausta onnistuneista asiakassuhteista.
  • Et voi olla yritysten verojen maksamisen puolella ja osinkojen maksamista vastaan, sillä kumpaakin maksetaan positiivisen tuloksen perusteella. Yrittäjälle kannattava liiketoiminta on onnistumisen kokemus ja kannattamaton liiketoiminta on epäonnistumisen kokemus. Onnistumisesta yrittäjä palkitsee mielellään itsensä osingoilla ja yhteiskunnan veroilla. Epäonnistumisesta ei jää kenellekään mitään. Yrittäjälle se että ei ole mistä maksaa veroja on henkilökohtainen epäonnistuminen.
  • Et voi täysin ymmärtää yrittäjän sitoutumista tehtäväänsä, otettujen riskien määrää, korvaamattomien ylityötuntien vaikutusta, epävarmuutta omasta toimeentulosta, käsitystä onnistumisesta ja epäonnistumisesta, pohdintaa ihmisten palkkaamisesta tai haavetta rakentaa jotakin merkittävää oman tehtävän ympärille, jos et ole itse yrittäjä. Nämä asiat eivät kosketa samalla lailla henkilökohtaisesti, jos niitä pohditaan yleisinä yhteiskunnallisina kysymyksinä tai palkkajohtajan asemasta käsin. Tästä syystä yrittäjien näistä asioista pitämät puheenvuorot poikkeavat merkittävästi palkansaajien puheenvuoroista, ja välillä yrittäjien puheenvuoroja tulkitaan ja ymmärretään väärin. Yrittäjää nämä koskettavat aina hyvin henkilökohtaisella tavalla, joten yrittäjät reagoivat näistä käytävään keskusteluun samalla tavalla, kuin heidän henkilökohtaisten asioiden puimiseen julkisesti.

Samaa mieltä 5 väitteestä: Onneksi olkoon! Sinua voi pitää aidosti yrittäjämyönteisenä ja taidat ymmärtää yrittäjyyttä ja siihen liittyviä haasteita aika tavalla. Jos et ole yrittäjä, niin olet ehkä harkinnut sellaiseksi ryhtymistä.

Samaa mieltä 4 väitteestä: Ymmärrät jonkin verran yrittämiseen liittyviä haasteita, mutta kokonaiskuva yrittäjyydestä mielentilana ja elämäntapana on sinulle hieman hämärä.

Samaa mieltä 3 tai vähemmästä väitteestä: Sinulle yrittäjyys ei selvästikään ole rehellisen ja täyspäisen henkilön hommaa. Elinkeinovapaus ja oikeus tehdä työtä eivät ilmeisesti ole sinulle peruskiviä arvopohjassasi, eikä ihmiskäsityksesikään taida perustua ajatukseen, jossa jokainen hoitaa omat vastuunsa, jos heille tarjotaan siihen reilu mahdollisuus.

Jos pidät laatimaani testiä hyvänä mittarina yrittäjyysmyönteisyydelle, niin jaa testi ja tuloksesi, ja auta muitakin ymmärtämään, mitä yrittäjyys todella merkitsee.

Jussi Savolainen

Yrittäjä

Comments are closed.

Post Navigation