Miten aistimme laatua rakennushankkeen suunnittelussa

Rakennushankkeen laatu lähtee asiakkaan tarpeiden oikein ymmärtämisestä, mutta mitä sitten? Perustin Sumplian n. 6 vuotta sitten voidaksen tarkemmin perehtyä tähän ongelmaan. Olen kirjoitellut tässä blogissa havaintojani ja ajatuksiani tutkimusmatkan varrella, ja nyt voin ylpeänä kertoa saavuttaneeni yhden merkittävän välietapin. Väitöskirjani suunnitteluvaiheen johtamistavan ja rakentamisen laadun välisestä yhteydestä nimittäin valmistui, ja saan puolustaa julkisesti väitteitäni 8.11.2019 pidettävässä väitöstilaisuudessa.

Keskeisimpänä havaintonani oli, että asiakas ei osaa asettaa täydellisiä tavoitteita hankkeen alusta, vaan toimivan yhteistyön ehkä keskeisin piirre on hyväksyä, että annettuja tietoja saa ja pitää täydetää sekä korjata. Toinen keskeinen havaintoni oli, että rakennusalan ammattilaiset ohjaavat merkittävästi sitä, mihin asioihin asiakas hankkeessa keskittyy. Jos rakentajat puhuvat vain kustannuksista, niin asiakaskin keskittyy vain kustannusten karsimiseen. Sen sijaan, jos hankkeen kokouksissa ja muissa vuorovaikutustilanteissa keskitytään asiakkaan toiminnassa tavoiteltaviin hyötyihin, saavutetaan huomattavasti parempi asiakastyytyväisyys.

Jos siis pitäisi valita projektipäällikön kaikkein tärkein piirre, niin valitsisin ehdottomasti kyvyn keskustella hankkeen hyödyistä asiakkaan kanssa hankkeen eri vaiheissa. Tämä on jopa kustannusten hallintaa tärkeämpää.

Jussi Savolainen

Linki väitöskirjaan http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1249-7

One Thought on “Miten aistimme laatua rakennushankkeen suunnittelussa

  1. Hienoa työtä tärkeästä asiasta!
    Asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden eli lähtötietojen hankkiminen on usein erityisen haastavaa ja siinä auttaa selkeä ja järjestelmällinen vaatimusmallin luontiin laadittu toimintaprosessi.
    Yhteistoiminnalliset toteutusmuodot tuovat kehitysvaiheen myötä perinteisempiä malleja paremman mahdollisuuden kirkastaa, kehittää ja kiteyttää asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä sitouttaa kaikki hankeosapuolet niiden toteuttamiseen vaatimusmallin pohjalta. Toteutusmuotoselvityksellä löydetään asiakkaalle ja hankkeelle soveltuvin toteutusmuoto ja tarpeen mukaan räätälöidään erityistarpeisiin soveltuva hybriditoteutus.

Post Navigation