Tietoa Sumpliasta

Sumplia Workshop Oy on vuonna 2013 perustettu rakennusalan palvelukyvyn kehittämiseen keskittynyt yritys. Sumplian tehtävänä on nostaa esiin rakennusalan kehitystä estäviä rakenteellisia epäkohtia, jotta alan eri yritykset ja asiakkaat voisivat ratkaista niitä yhteistyössä. Suomessa ja maailmalla on niin rakennusalalla kuin muillakin aloilla paljon osaavia insinöörejä ja muuta innovatiivista työvoimaa. Vain jos tämä työvoima saadaan valjastettua ratkomaan oikeita ongelmia oikeassa järjestyksessä, pystyy kiinteistö- ja rakennusala vastaamaan sellaisten makroilmiöiden kuten kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, ilmastonmuutoksen tuomiin valtaviin haasteisiin.

Sumplian tutkimus- ja kehitystyössä on tällä hetkellä kaksi painopistealuetta:

  • Arvonkehityksen tunnistaminen. Usein rakennusten arvo määritetään rakennuskustannusten kautta ja samalla unohdetaan, että rakennuksen kyky tuottaa arvoa syntyy rakennuksen käyttäjän kyvystä hyödyntää tiloja. Sumplia tutkii, millä tavoin tilojen käytöstä voi saada tietoa rakennuksen arvon määrittämiseksi, suunnittelijoiden lähtötiedoiksi sekä miten käyttäjiltä ja tilaajilta saatavat tiedot tulisi olla käytettävissä kiinteistökehitysprojektin eri vaiheissa.
  • Rakennuttamisen prosessi joka mahdollistaa innovaatiot. Rakennuttamisprosessi nykyisellään olettaa, että tilaajalla on alussa lähtötiedot valmiina annettavaksi, ja ne tarvitsee vain jalostaa suunnitelmiksi, joiden perusteella kilpailutetaan urakka. Tässä vesiputousmaisessa prosessissa, jota ohjataan pitämällä tiukasti kiinni hankeaikataulusta, vain sattuu olemaan sellainen huono puoli, että mihinkään kohtaan ei ole varattu aikaa eikä keinoja uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Ylipäänsä hankkeen sisällön soveltuvuus käyttäjälle meinaa hankkeissa jäädä rakennettavuuden jalkoihin. Sumplian tarkoituksena on kehittää rakennuttamisprosessia yhdessä alan toimijoiden kanssa siten, että hankkeissa osattaisiin oikeissa kohdissa pysähtyä tarkastamaan, että palvelemme edelleen lopullisen asiakkaan eli tilojen hyödyntäjien etua parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikka Sumplia on sidoksissa akateemisen tutkimuksen maailmaan, itse kehitystyö halutaan pitää mahdollisimman hyvin kiinni käytännön tekemisessä idealla ”tekemällä oppii”. Sumplian tehtävä onkin tiedon tuottamisen lisäksi lisätä alan osaamista. Tieto, joka ei ole käytössä, ei juuri ketään hyödytä. Tästä syystä Sumplia etsii jatkuvasti uusia kumppaneita kiinteistö- ja rakennusalalla toimivista yrityksistä ja yhteisöistä, joilla on ideoita alan kehittämiseksi.