Palvelut

Sumplian palvelumalli perustuu uudenlaiseen ajatukseen rakennusalan arvontuotosta: Rakennushankkeen tehtävä on vastata asiakkaiden tarpeisiin, joten tuottavuutta ei tule mitata asennettujen rakennusosien määrällä suhteessa työn hintaan, vaan vastattujen asiakastarpeiden määrällä ja laadulla suhteessa rakentamiskustannuksiin. Edellinen malli ohjaa ajattelemaan, että hankkeet pitäisi muodostaa sellaisiksi, että voidaan rakentaa mahdollisimman paljon mahdollisimman pieneen hintaan. Sumplian malli puolestaan pyrkii vastaamaan mahdollisimman suureen määrään asiakkaiden oikeita tarpeita, ja välttämään turhaa rakentamista, ja tällä tavoin säästämään asiakkaiden rahoja. Tästä syystä palvelu painottuu luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutuksen aikaansaamiseen asiakkaan ja rakentamisen ammattilaisten välille. Tarpeiden esiin saaminen ja ymmärtäminen vaativat monipuolista vuorovaikutusta koko hankkeen ajan. Sumplia on kehittänyt tähän liittyviä toimintatapoja väitöstutkimuksena Tampereen Teknillisellä Yliopistolla.

Koulutuksen ja liikkeenjohdon konsultoinnin palvelut

Sumplia tutkii ja kehittää rakennushankkeiden suunnittelunohjausprosessia yhteistyössä eri yliopistojen, kiinteistöjen omistajien, käyttäjien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Tutkimusyhteistyö on poikinut useiden tieteellisten artikkelien lisäksi paljon sellaista osaamista, jota Sumplia jakaa mielellään myös muille rakennetun ympäristön parissa työskenteleville. Sumplia tarjoaa konsultointia ja koulutusta esimerkiksi:

  • suunnittelun ohjaamiseen
  • rakennuttamisprosessin tiedonhallintaan
  • projektiorganisaation yhteistyöhön (esim. Big Room työskentelyyn)
  • yhteiskehittämiseen
  • rakentamisen laadunhallintaan

Keskeisenä näkökulmana on ihmisen toiminnan ymmärtäminen kunkin toimijan omista lähtökohdista ja tavoitteista käsin. Tällä lähestymistavalla on onnistuttu kehittämään sekä asiakastyytyväisyyttä, projektiorganisaation henkilöstön tyytyväisyyttä, ja miellyttävänä sivutuotteena myös alentamaan kustannuksia.

Projektinjohtopalvelut Yrityksille

Rentoja monitoimitiloja

Sumplia tarjoaa yrityksille ja yhteisöille toimitilaremonttien johtamis- eli rakennuttamispalvelua. Sumplian erityisosaamista on käyttäjälähtöinen yhteiskehittäminen, eli asiakaan tarpeiden selvittäminen monipuolisilla työtavoilla, ja niihin sopivien ratkaisujen löytäminen yhteistyössä asiakkaiden ja eri alojen toimijoiden kanssa. Tätä toimintatapaa on menestyksellä sovellettu eri yliopistoissa ympäri maata ja työtapoja on jatkuvasti kehitetty väitöskirjatutkimuksen osana. Tuloksena on luotu niin erilaisia oppimisympäristöjä kuin monitilatoimistojakin. Yhteistä näille kaikille projekteille on se, että pitkin projektia on pyritty jatkuvalla käyttäjäyhteistyöllä ymmärtämään, mihin tarpeisiin kannattaa vastata rakentamalla, ja mihin ei. Näin tiloista on saatu toimivat ja muunneltavat. Kun tiedetään, mihin tarpeisiin kannattaa rakentamalla vastata, ei tehdä mitään turhaa, ja näin säästyy aikaa ja rahaa. Lisäksi jatkuva käyttäjäyhteistyö on tuonut sujuvuutta hankkeisiin, ja haitat rakennustöiden aikana on onnistuttu minimoimaan.

Palvelut Taloyhtiöille

Ammattilaisten tuki ja apu ovat rakennushankkeissa tarpeen. Sumplian ajatuksena on auttaa taloyhtiöiden hallituksia hankkimaan tilanteen mukaisia valmiuksia kulloinkin tapetilla olevan hankkeen läpiviemiseksi. Hankeen onnistumisen kannalta on keskeistä, että taloyhtiön hallitus osaa toimia hankkeessa aktiivisena osapuolena, joiden näkemyksiä ja mielipiteitä rakentamisen ammattilaiset arvostavat. Sumplia auttaa taloyhtiötä realistisen tilannekuvan muodostamisessa niin rakennuksen teknisen kunnon, rakennusalan kumppanien kuin markkinatuntemuksenkin suhteen, jolloin tarveselvitykset ja toteutettavuustutkimukset voidaan tehdä tilanteen mukaisesti. Hyvä tilannekuva yhdistettynä kykyyn ymmärtää vaihtoehtoisia sopimustyyppejä sekä työkokonaisuuksien ajoittamisen vaihtoehtoja auttaa hallitusta tekemään paremmin valmisteltuja päätöksiä remonteista. Sumplia fasilitoi myös remontteihin liittyviä keskusteluja ja tarjoaa ratkaisuja tiedonkulun käytäntöihin, ja kykenee tarvittaessa myös huolehtimaan koko hankkeen rakennuttamisesta.