Ihmiset eivät halua sitä tunnetta, että ”joku tekee sen meille”

Olen työskennellyt viimeisen kolmen vuoden aikana paljon osallistavan suunnittelun parissa. Olen ollut mukana ehkä noin kymmenessä pienehkössä tilamuutoshankkeessa, joissa samalla tutkittu, mitä hyötyä osallistavasta suunnittelusta voisi olla rakennus- ja kiinteistöalalla. Käsittelin juuri erästä tutkimuksiin liittyvää haastatteluaineistoa, jossa eräs haastateltava tiivisti kuvaavasti sen, minkä eron aito osallisuuden tunne voi tuoda rakennusprojektiin. Kyseinen tilojen käyttäjä, siis tavallinen rakentamista Lue Lisää →

Yhteistyötä mutta millä päämäärällä?

Toiminnan sirpaleisuus ja yhteistyön puute nähdään usein syynä niin rakennusalan huonoon laatuun kuin loputtomaan riitelyynkin. Aliurakointiketjut mainitaan monesti laatua uhkaavaksi tekijäksi kuten myös suunnittelun pirstaleisuus. Toisaalta taas yhteistyön mahdollisuudet kustannussäästöihin on tajuttu esimerkiksi viime vuosina yleistyneissä allianssimalleissa. Yhteistyö on siis tärkeä asia, mutta millä keinoin sitä pitäisi lisätä? Onko yhteistyö ylipäänsä päämäärä vai keino jonkin Lue Lisää →

Palvelukokemuksessa korjattavaa?

Rakennusteollisuus RT julkaisi vuodenvaihteen tienoilla Laatupolku-hankkeensa viimeisimmän tuotoksen Palvelukokemuksen korjauskirjan. Kirja on saatavana PDF-muotoisena RT:n sivuilta. Opas on selkeälukuinen ja kaikin puolin hyvä perusteos hyvistä palvelukäytännöistä. Opas ei edes väitä keskittyvänsä rakentamisen lopputuloksen laadun vaan ainoastaan palvelun laadun parantamiseen. Se on siis eräänlainen opas hyvistä käytöstavoista erilaisia ihmisiä kohdatessa. Oppaan suurin vahvuus on, että se Lue Lisää →

Tulevaisuuden oppimisympäristöt: tilojen vaatimukset kun toiminta muuttuu

  Minulta on tässä reilun parivuotisen yrittäjäurani aikana kysytty monelta suunnalta, että mitä yritykseni oikein tekee. En ole tätä osannut oikein kattavasti selittää, joten olen tyytynyt osapuolesta riippuen jotenkin lyhyesti selittämään asiaa. Rakennusalan toimihenkilöille olen vastannut yleensä tekeväni hankekehitys- ja rakennuttamiskonsultointia, asentaville ammattilaisille olen vastannut tekeväni urakoiden tilaamista ja valvontaa ja alan ulkopuolisille olen saattanut Lue Lisää →

Miksi palvelurakentaminen ei suju?

Harri Matias Niemisen kirjoitus ”P niin kuin perseelleen mennyt palvelulupaus” innoitti minut pohtimaan, mitä eroa on hyvällä palveluprosessilla ja hyvällä palvelulla rakennusalalla. Kyseinen kirjoitus kertoo perseelleen menneestä putkiremontin palvelusta, ja siinä on tehty asiakkaan näkökulmasta varsin ajatuksia herättäviä huomioita. Kirjoituksessa kerrotaan, kuinka myyntivaiheessa ja alussa muutenkin kaikki olivat olleet ystävällisiä ja toiveikkaita, mutta jossakin kohtaa Lue Lisää →

Oletko yrittäjyyden puolella vai sitä vastaan?

Viimeaikoina käydyt monenkirjavat keskustelut ”yrittäjyyden ja innovaatioiden tukemisesta” ja ”PeeKooYritysten kyvystä synnyttää työpaikkoja” sekä välillä jo vihapuhetta lähentelevät kirjoitukset ”veropakolaisista” pistivät minut yrittäjänä pohtimaan, että mitä on todellinen aito yrittäjämyönteisyys ja miten sen erottaa näennäisestä populistisesta höttöpuheesta. Päädyin seuraavaan viiden kohdan listaan, jolla kukin voi suhteellisen helposti testata oman yrittäjämyönteisyytensä. Katso monestako väitteestä olet samaa Lue Lisää →

Oikaistaanpa väärinkäsitys rakentamisen takuuajasta

Laatukeskustelu rakennusalalla on ajoittain tarmokasta, mutta jotenkin älyllisesti laiskaa. Uusia avauksia ei tunnu juurikaan tulevan, tai jos sellainen tulee, ei sitä jakseta lähteä kehittelemään, vaan palataan äkkiä vanhoille urille. Näin tuntuu ainakin olevan yleisen keskustelun tasolla. Parhaita esimerkkejä laadun ja asiakkuusajattelun uusista tuulista oli rakennuslehden uutinen 11.12.2014 ” Ihminen on mysteeri insinöörille”. Jutussa kerrottiin asiakkaan Lue Lisää →

Kuinka iso muutos tarvitaan, jotta rakentamisen laatu paranisi?

Positiivisinta, mitä rakentamisen laadusta eri medioista saa lukea, ovat konkreettiset yritykset laadun parantamiseksi. Hassua, että harvoin näkee tai kuulee tapauksista, joissa kerrottaisiin, että rakentamisen laadussa olisi jo jotakin saavutettu. Taas kerran tällainen esimerkki tuli vastaan, kun Kauppalehti uutisoi 18.11.2014 ”Rakennusteollisuus: Alan katsottava peiliin”. Keskinkertaisesta klikkiprostituutiolta haiskahtavasta otsikosta huolimatta tutustuin tapaukseen, sillä siinä oli haastateltu YIT:n Lue Lisää →

Millaista asiantuntemusta rakentaminen kaipaa?

Rakentamisen laadun ympärillä käytävä keskustelu näyttää kulminoituvan kahteen vaatimukseen: pitäisi olla riittävästi osaamista ja asennetta. Tästä voi lukea esimerkiksi rakennuslehden juttusarjasta: ”Hyvä asenne, parempi laatu”. Jos laatuun ei olla tyytyväisiä, niin ilmeisesti osaamista ja asennetta ei ole riittävästi. Tämä kyllä hieman kummastuttaa, kun jokaisessa rakennushankkeessa on kuitenkin nimetty vastuulliset suunnittelijat ja työnjohtajat, joiden pätevyyden on Lue Lisää →

Miten palvelu liittyy rakentamisen laatuun?

Rakentamisen laatu on saanut vuosien varrella paljon palstatilaa eri medioissa. Osa kirjoituksista on katkeroituneiden homekotien ostaneiden tavallisten ihmisten tarinoita tai työttömäksi jääneiden rakentajien vuodatuksia iltapäivälehdissä, mutta aiheesta kirjoitetaan silloin tällöin myös ihan laadukkaissa lehdissä, ja luonnollisesti myös ammattilehdet ottavat asiaan välillä kantaa. Ehkä arvovaltaisimman paikan, Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulta, sai Firan toimitusjohtaja Jussi Aho kirjoitukselleen ”Laadukas Lue Lisää →